Home » Prosjekter

iPad-pilotprosjekt

Det mest spennede prosjektet jeg har vært leder for er en iPad-pilot ved Greåker og Fredrik II videregående skole i Fredrikstad skoleåret 12/13. Østfold fylkeskommune ønsker å utvikle skolen i samarbeid med lærerne. Flere skoler i Østfold fylkeskommune har vært tydelige på at de ønsker å teste ut LÆRINGSBRETT (lesebrett) i undervisningen. Lærerne bruker til vanlig PC, men det blir for de med minst digital kompetanse litt for mye teknikk. PC tar blant annet mye tid å starte og det er et ønske fra skolene at en større del av ressursene kan brukes til undervisning og læring. Nettbrett er nytt. Det er vanskelig å forstå nettbrett som eget selvstendig produkt uten å sammenligne med nærliggende produkter. En ser etter de verktøyene som man er kjent med fra PC – en tar ikke i bruke nettbrett på dens egne premisser. Nettbrettkjennere mener at disse kan erstatte PC 100 % i de fleste skolefag, at de er et produksjonsverktøy og ikke bare et lesebrett. Det er flere egenskaper som i kombinasjon gjør at nettbrett bør undersøkes som verktøy i skolen som rask oppstart, mobilitet, utallige programvarer og lang batteritid. Østfold fylkeskommune har grunn til å tro at kombinasjonen av digitale muligheter, taktile bruksmåter og nye intuitive presentasjonsformer gir pedagogiske muligheter som bør utforskes systematisk. Du kan lese mer om iPad-piloten her. Du finner våre apper her.

PC til lærlinger

PC til lærlinger i Østfold fylkeskommune: Å skape et godt utdanningssystem krever langsiktighet. Østfold fylkeskommunes mål er å gi alle elever like muligheter gjennom en skole som bidrar til sosial utjevning. Et tiltak er å sikre at alle elever får gode grunnleggende digitale.  Alle elever i Østfold fylkeskommune har gratis PC og fylkeskommunen følger nå opp som første i landet med PC til lærlinger fra skoleår 2012/2013. Jeg er den koordinerende leder for tre seksjoner; pedagogisk, fagopplæring og IT. 12/13 fikk de første lærlingene pc og vi har gjort en del erfaringer. Skoleåret 13/14 vil alle lærlinger i fylket være med. Det jobbes med felles web-plattform for lærlinger for dokumentasjon og vurdering. Og ikke minst: arbeid ut mot opplæringskontorene er kjempeviktig.

Strategiplan for pedagogisk bruk av IKT

Østfold fylkeskommune starter i 2012 med å lage en god strategi for digital kompetanse for sine 10 000 eler og 2000 lærere. Didaktisk bruka av IKT i klasserommet styrer strategien. Videre vil strategien til IT komme hakk i hel. Jeg leder en gruppe mennesker fra forskjellige skoler alt fra rektorer og lærere som skal dekke en bred gruppe med fag og it-folk. Strategien er derfor forankret i alle lag i skolene og hos skoleeier som koordinerer arbeidet gjennom meg. Spennende! Du kan lese mer om starten av prosjetet her dataskole.wordpress.com

 

Comments & Responses

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *