Home » Prosjekter

Her finner du en liste over prosjekter jeg enten har ledet eller har bidratt sterkt inn i.

Høgskolen i Østfold

Med en ny dings i sekken kapittel om den digitale overgangen mellom barneskole og ungdomsskole 2023

Denne boka handler om overganger i skolen, fra barnetrinnet til ungdomstrinnet. Forfatterne gir et bredt kunnskapsgrunnlag, og presenterer ny innsikt fra norske skoler knyttet til både sosiale og faglige utfordringer i overgangen. Kapitlene i boka er skrevet av lærerutdannere i ulike fag, og forfatterne ser overgangen fra ulike perspektiver: ledelsesperspektivet, lærerperspektivet, elevperspektivet og foreldreperspektivet.

Digitalt læringsverksted på campus Remmen 21/22

Våren 2021 utvikler vi konseptet for vårt Future learning lab ved Høgskolen i Østfold avd Remmen, Halden. Jeg er pedagogisk leder ved Digitale Læringsverkstedet.

Dette er et strategisk faglig grep for å ha en innovativ drivkraft i videre utvikling av lærerutdanningene. Formålet er å skape et rom for pedagogisk utforskning og kompetanseheving, med vekt på teknologi. Rommet skal utfordre barn, elever, studenter og lærere til å drøfte og utforske fagområder, nye teknologier og nye læringsdesign. Digitalt læringsverksted er en ressurs som taes i bruk av ulike faggrupper og studentgrupper på Høgskolen i Østfold, spesielt lærerutdanningene og emner tilknyttet de ulike lærerutdanningene

IKT i barnehagen MOOC 2021->

Jeg søkte og fikk midler av DIKU til å utvikle et studium for barnehagelærere hvor arbeidstittelen er IKT i barnehagen. Studiet går vår og høst, 30 stp. Nå setter vi opp et studium til slik at det nå er mulig å ta totalt 1 år ved HiØ.

Ei lita barnehagejente med en iPad

Ei lita barnehagejente med en iPad

Korona-dugnad for digitale lærere 2020

Jeg var med på å starte Facebook-gruppen Korona-dudgnad for digitale lærere ved Corona-locdown våren 2020 og har siden vært hoved moderator. I tillegg samlet jeg data (spørreskjema) de fem første ukene av nedstengningen. Dette analysearbeidet vil fortsette inn i 2022.

PfDK-MOOC 2019

Jeg var med på utviklingen og drift av MOOCen: Profesjonsfaglig digital kompetanse for VGS-lærere

Logo for rammeverket for Profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere

Universitetet i Sør-Øst Norge

Innføring av Canvas vår 2017

Logo for Canvas som er et LMS i høyere utdanningVed innføringen av nytt LMS (Canvas) ble det opprettet et prosjekt som skulle bli kjent med og lære opp alle lærere ved USN. Jeg var prosjektleder for den pedagogiske inplementeringen. Det ble et hektisk halvår med over 100 kurs og annen type opplæring. Jeg laget ufattelig mange eksempelemner og mye opplæringsmateriell.

Opprettelese av eDU et Teaching and Learning center 2017

Jeg har vært med fra e@Hit til opprettelsen av eDU ved USN. eDU er en utviklingsenhet som, i samarbeid med fakultetene, skal fremme læring og undervisning i teknologirike (digitale) omgivelser. eDU tilbyr blant annet oppfølging og støtte til å utarbeide emne- og kursdesign, både i planlegging og teknisk bistand til produksjon av læringsressurser. Jeg hadde ansvar for å følge opp lærere ved Handelshøgskolen i pedagogisk bruk av IKT.

DigTekLab Notodden høst 2016

Logo for Dig Tek Lab på NotoddenJeg var prosjektleder for DigTekLab – eller læringsrommet som det het i prosekteringen. Opprettelse av DigTekLab var et strategisk faglig grep for å ha en innovativ drivkraft i videre utvikling av lærerutdanningene. Formål er  å skape et rom for pedagogisk utforskning og kompetanseheving, med vekt på teknologi. Rommet skal utfordre barn, elever, studenter og lærere til å drøfte og utforske fagområder, nye teknologier og nye læringsdesign. DigTekLab er en ressurs som taes i bruk av ulike faggrupper og studentgrupper i USN, spesielt lærerutdanningene og emner tilknyttet de ulike lærerutdanningene.

Senter for IKT

Nettverket for lærerutdannere 2016

Ved Senter for IKT arbeidet vi ut mot lærerutdanningene. I arbeidet med å lære av hverandre ble det bestemt å opprette et nettverk for lærerutdannere. Jeg kom opp med ideen og de første nettverkssamlingene ble arrangert i hhv Kristiansand, Oslo, Drammen og Notodden. Nettverket er fortsatt i drift.

Rammeverket for Profesjonsfaglig digital kompetanse

Rammeverket jeg utviklet for digital studieteknikkRammeverket for profesjonsfaglig digital kompeanse var under utarbeidelse da jeg jobbet i Senter for IKT. Jeg fikk være med på utviklingen og mitt største bidrag var påvirkningen til å utvide rammeverket fra en tredeling til en syvdeling.

Høringer 2016

Jeg var hovedarkitekten bak høringen til Kvalitetsreformen og ny Grunnskolelærer utdannelse.

Høgskolen i Volda

Studie- og emnerevisjon av Digital kompetanse i læring 2014-2015, Høgskolen i Volda

Logo for Digital Kompetanse i læringEmnene i Digital kompetanse i læring(DKL) gjennomgikk en revisjon og fikk et nytt design og nye emner til sammen 5 emner. Jeg ledet DKL.

Jeg var også bidragsyter og pådriver for Design og opprettelse av MOOCen læringsdesign. Utprøving av Canvas.

Østfold fylkeskommune

iPad-pilotprosjekt

Tegning av en liten ipad guttEt av de mest spennede prosjektet jeg har vært leder for er en iPad-pilot ved Greåker og Fredrik II videregående skole i Fredrikstad skoleåret 12/13. Østfold fylkeskommune ønsker å utvikle skolen i samarbeid med lærerne. Flere skoler i Østfold fylkeskommune har vært tydelige på at de ønsker å teste ut LÆRINGSBRETT (lesebrett) i undervisningen. Lærerne bruker til vanlig PC, men det blir for de med minst digital kompetanse litt for mye teknikk. PC tar blant annet mye tid å starte og det er et ønske fra skolene at en større del av ressursene kan brukes til undervisning og læring. Nettbrett er nytt. Det er vanskelig å forstå nettbrett som eget selvstendig produkt uten å sammenligne med nærliggende produkter. En ser etter de verktøyene som man er kjent med fra PC – en tar ikke i bruke nettbrett på dens egne premisser. Nettbrettkjennere mener at disse kan erstatte PC 100 % i de fleste skolefag, at de er et produksjonsverktøy og ikke bare et lesebrett. Det er flere egenskaper som i kombinasjon gjør at nettbrett bør undersøkes som verktøy i skolen som rask oppstart, mobilitet, utallige programvarer og lang batteritid. Østfold fylkeskommune har grunn til å tro at kombinasjonen av digitale muligheter, taktile bruksmåter og nye intuitive presentasjonsformer gir pedagogiske muligheter som bør utforskes systematisk. Du kan lese mer om iPad-piloten her. Du finner våre apper her.

PC til lærlinger

Tre mennesker som sykler på Østfold fylkeskommunes sykkel

PC til lærlinger i Østfold fylkeskommune: Å skape et godt utdanningssystem krever langsiktighet. Østfold fylkeskommunes mål er å gi alle elever like muligheter gjennom en skole som bidrar til sosial utjevning. Et tiltak er å sikre at alle elever får gode grunnleggende digitale.  Alle elever i Østfold fylkeskommune har gratis PC og fylkeskommunen følger nå opp som første i landet med PC til lærlinger fra skoleår 2012/2013. Jeg er den koordinerende leder for tre seksjoner; pedagogisk, fagopplæring og IT. 12/13 fikk de første lærlingene pc og vi har gjort en del erfaringer. Skoleåret 13/14 vil alle lærlinger i fylket være med. Det jobbes med felles web-plattform for lærlinger for dokumentasjon og vurdering. Og ikke minst: arbeid ut mot opplæringskontorene er kjempeviktig.

Strategiplan for pedagogisk bruk av IKT

Østfold fylkeskommune startet i 2012 med å lage en god strategi for digital kompetanse for sine 10 000 eler og 2000 lærere. Didaktisk bruk av IKT i klasserommet styrer strategien. Videre vil strategien til IT komme hakk i hel. Jeg leder en gruppe mennesker fra forskjellige skoler alt fra rektorer og lærere som skal dekke en bred gruppe med fag og it-folk. Strategien er derfor forankret i alle lag i skolene og hos skoleeier som koordinerer arbeidet gjennom meg. Spennende! Du kan lese mer om starten av prosjetet her dataskole.wordpress.com

Comments & Responses

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Hopp rett ned til innholdet